Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

28 oktober 2021

Taxatie planschade

29 maart 2014

Schadeloosstelling wegvallen erfdienstbaarheid (artt 44 en 59 Ow)

29 maart 2014

Overschrijding redelijke termijn in onteigeningsprocedure

Categorieën

Type