Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

27 augustus 2023

Nadeelcompensatie: voorzienbaarheid?

29 mei 2023

Eliminatie 40c OW

29 april 2023

Herstelbesluit inbrengwaarde: peildatum en relatie onteigening

5 februari 2023

Verwachtingswaarde na eliminatie

6 november 2022

Toepassing ontheffingsbevoegdheid: onvoldoende concreet en kenbaar

7 november 2021

ABRS: Concrete percentages NMR

1 augustus 2021

(Doorbreken) voorzienbaarheid en NMR

5 juni 2021

Herstel in natura onvoldoende concreet

29 augustus 2020

Hier geen voorzienbaarheid (een overzicht)

24 april 2020

Huuropzegging Art. 7:296 lid 1 sub b BW: dringend eigen gebruik c.q. renovatie

21 april 2019

Wederom: voorzienbaarheid

8 december 2018

Voorzienbaarheid artikel 6.3, aanhef en onder a Wro

Categorieën

Type