Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

19 april 2024

Canonverplichting niet voldaan

11 november 2023

Zorgplicht notaris bij verhoging canon

5 november 2023

Erfpachter wil bestemmingswijziging

27 augustus 2023

Gebondenheid aan algemene voorwaarden bij heruitgifte in erfpacht

10 augustus 2023

Erfpachtcanon bij negatieve rente Staatsleningen

25 juni 2023

Onredelijke canon bij omzetting recht van erfpacht?

4 juni 2023

Erfpacht Utrecht, diverse aspecten

9 maart 2023

Herziening canon

18 maart 2022

Verlenging bestaande erfpacht

4 december 2021

Te hoge canon wegens wilsgebrek? (art. 3:44 BW)

25 november 2021

Canonwijzigingsbedingen onredelijk bezwarend

8 augustus 2021

Herziening canon sportpark niet onrechtmatig

Categorieën

Type