Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

2 januari 2022

Planschadeverhaalsovereenkomst

15 september 2019

Waarde erfpachtrecht: art. 5:87 BW (opzegging erfpacht door de eigenaar)

10 mei 2019

Uitleg koopovereenkomt, Haviltex. Geen matiging contractuele boete

10 mei 2019

Instituut Mijnbouwschade Groningen: positie burgerlijke rechter

28 april 2018

Beroep op verjaring van gronden in nieuw bestemmingsplan – geen onteigening

20 juli 2017

Erfdienstbaarheid / Noodweg

7 maart 2014

Vergoeding waarde opstal bij einde erfpacht (overgangsrecht)

Categorieën

Type