Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

6 juni 2022

Onteigening – planschade – nadeelcompensatie – gedoogplicht – opzeggen bruikleen

11 maart 2017

Taxatie opstalwaarde bij einde bruikleen

17 februari 2017

Hoevepacht, ontduiking. Art. 7:313 lid 3 BW

2 april 2016

Geen bruikleen, maar huur

Categorieën

Type