Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

15 oktober 2021

Geen recht op onteigening op basis gelijkheidsbeginsel

13 februari 2021

Bezwaar tegen voorlopig voorkeursrecht Wvg

13 februari 2021

Wvg contra discriminatieverbod

15 januari 2021

Wvg ‘Bornsche Maten’ € 45 per m2

29 augustus 2020

Wederom: marginale toetsing planschade-advies

3 juli 2020

A-G: artikel 26 Wvg niet in strijd met EVRM

20 maart 2020

Er bestaat geen recht op onteigening

20 augustus 2019

Bij twijfel: rechtbank volgt gemeentelijke planschade adviseur

12 juli 2019

Recht op onteigening?

5 juli 2019

Wet voorkeursrecht gemeenten; nietigheid art. 26 Wvg

8 oktober 2017

Wegbestemmen woning ABRS (49 WRO) en daarna HR (onrechtmatige overheidsdaad)

19 mei 2017

Schadevergoeding in natura: herstel planologische mogelijkheden en rechtszekerheid

Categorieën

Type