Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

9 december 2022

Waardevermindering voor erfpachter of bloot-eigenaar?

23 december 2021

Boetebeding schending voorkeursrecht

20 augustus 2021

Nieuw gemeentebeleid omtrent de hoogte van de koopprijs bloot eigendom

28 april 2018

Passieve risicoaanvaarding erfpachter

10 november 2017

Waardering erfpacht Staatsbosbeheer Vlieland

14 januari 2017

Planschade bloot eigenaar bij vervallen bouwmogelijkheid

23 december 2016

Koopprijs bloot eigendom contra onrechtmatige canon verhoging erfverpachter (bloot eigenaar)

16 juni 2013

Erfpacht: waarde bloot eigendom

Categorieën

Type