Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

12 februari 2022

Conclusie A-G inzake Hedwigepolder

17 juli 2021

Weging omstandigheden na peildatum

1 mei 2020

Wet voorkeursrecht gemeenten: regierol gemeente waarborgen

24 april 2020

Rivierverruiming Maaspark Well: winbare bodembestanddelen, verdeling voordeel

20 augustus 2019

Non-conformiteit woning. Deel tuin hoort niet bij verkochte

13 februari 2015

Nadeelcompensatie en relatie tegemoetkoming planschade

Categorieën

Type