Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

7 april 2024

Erfpacht: onvoorziene omstandigheden

2 maart 2024

Vernietiging agrarische bestemming

27 januari 2024

Inbrengwaarde

6 januari 2024

Illegaal gebruik positief bestemd

5 november 2023

Erfpachter wil bestemmingswijziging

22 september 2023

Onrechtmatig verzuim gemeente om perceel woonbestemming te geven

25 februari 2023

Tijdelijk voordeel bij uit te werken bestemming

19 november 2022

Vervallen van tijdelijk planologisch voordeel

26 augustus 2022

Exploitatieschade geen onteigeningsgevolg

8 april 2022

Geen vergoeding bij einde pacht

26 februari 2022

Directe planschade – tijdelijk voordeel

23 januari 2022

40c Ow: eliminatie TB, maar geen verwachtingswaarde

Categorieën

Type