Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

26 juni 2021

Geluidsoverlast luchthaven Lelystad in relatie tot normen luchthaven Schiphol

7 maart 2021

Verkochte woning kleinere oppervlakte dan door makelaar gemeld: onrechtmatige daad makelaar t.o.v. koper?

6 juni 2020

Planschade: herstel in natura

20 juli 2019

Nadeelcompensatie als gevolg van visverbod afgewezen

24 november 2018

Hier WOZ niet relevant

8 juni 2018

Schaduwschade: bezonningsstudie

29 december 2017

Reikwijdte verzoek tegemoetkoming planschade

4 maart 2017

Art. 5.24 Waterwet: gedoogverplichting opgelegd (en een verzoek om schadevergoeding afgewezen)

5 december 2015

Onvoldoende gemotiveerd advies planschade

2 oktober 2015

WOZ: grond onder hoogspanningsmast

Categorieën

Type