Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

28 juli 2023

WVG, eerdere vernietiging geschorst

27 januari 2023

Wegbestemmen verhuurde woningen

15 januari 2023

230a-bedrijfsruimte: verlenging ontruimingstermijn

11 september 2022

Toetsingskader vernatting projectplan

18 april 2022

Dijkversterking; noordzijde Waal prov Gelderland

8 augustus 2021

Eigen gebruik door verpachter

15 december 2018

Bezwaar WOZ: eis om telefonisch gehoord te worden

15 augustus 2015

Belemmeringenwet Privaatrecht of onteigening – manege

15 augustus 2015

Belemmeringenwet Privaatrecht; 380 kV hoogspanningsverbinding – belangenafweging

21 maart 2015

Belemmeringenwet Privaatrecht of onteigenen?

27 februari 2015

Opzegging over en weer samenhangende pachtovereenkomsten: belangenafweging

Categorieën

Type