Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

27 augustus 2023

Gedoogplicht twee strekdammen buitendijks perceel

26 februari 2022

Niet ondertekend advies commissie bezwaarschriften

15 januari 2022

Wvg: samenwerking gemeente en ondernemer

23 december 2021

Termijn bestuurlijke lus overschreden, dwangsom

13 februari 2021

Bezwaar tegen voorlopig voorkeursrecht Wvg

8 februari 2020

Goede procesorde planschadeprocedure

24 januari 2020

Second opinion Nadeelcompensatie: vereiste zorgvuldigheid

21 september 2018

Exploitatieplan:

22 juli 2016

Belanghebbendebegrip

19 januari 2014

Awb: titel 4.5 nadeelcompensatie (treedt in werking op nader te bepalen tijdstip)

20 oktober 2013

Exploitatieplan en terinzagelegging planschaderisicoanalyse

1 september 2013

Wraking aangewezen adviseur planschade

Categorieën

Type