Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

10 februari 2024

Schade aan opstallen en mestkelder in Groningerveld

6 januari 2024

Hoe ver gaat eliminatie Tracébesluit?

25 november 2023

Deskundigenkosten art. 50 Ow

25 november 2023

Tussenkomst onteigening (art. 3 OW)

5 november 2023

Betwisting onteigeningstitel

29 april 2023

Vergeefse vordering teruglevering ex art. 61 OW

31 maart 2023

Verjaarde planschade niet onder 40e OW

25 februari 2023

Verweer artikel 17 Ow

5 februari 2023

Onteigeningsvonnis A27

15 oktober 2022

Verweer eigenaar in onteigening verworpen

6 juni 2022

Art. 17 Ow en gedane aanbod

12 februari 2022

Inzage Kroondossier onteigening

Categorieën

Type