Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

20 januari 2024

Onteigening A27

8 december 2023

Vrijkomend kapitaal, onteigeningsgevolg?

8 december 2023

Onteigening geringe oppervlakte

3 december 2023

Reconstructie of liquidatie bij onteigening geringe strook

3 december 2023

Wvg: niet-agrarische meerwaarde A27

24 juli 2023

Niet voldaan aan onderhandelingsplicht art. 17 OW

16 juli 2023

Overeenstemming schadeloosstelling en kosten art. 50 OW

25 februari 2023

Verweer artikel 17 Ow

5 februari 2023

Onteigeningsvonnis A27

20 januari 2023

Onteigening A27: verweer art. 17 OW

8 januari 2023

Onteigening A27

23 januari 2021

Nadeelcompensatie A27: luchtverontreiniging en fijnstof

Categorieën

Type