Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

5 november 2023

A-G over art. 40e Ow en planschade

19 november 2022

Art. 3.3 en 6.1 Wro

5 februari 2021

Limitatieve opsomming oorzaken planschade

23 december 2020

Aanvraag zag niet mede op indirecte schade

5 september 2020

Waardevermindering 41 Ow contra planschade

29 september 2018

Art. 7:16 waterwet in relatie met artikel 6.1 Wro + NMR

9 maart 2018

Kostenvergoeding ABRS

18 augustus 2017

Nogmaals: planvergelijking en niet feitelijke situatie + beoordeling overlast naar objectieve maatstaven

10 januari 2016

Verhouding art. 6.1 Wro en art. 7.14 Waterwet

22 februari 2014

Bewijslast gemist exploitatievoordeel

8 december 2013

Uitwerkingsplicht en betekenis art. 6.1 lid 6 Wro

Categorieën

Type