Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

13 juli 2018

Uit te werken bestemmingsplan, maar bouwverbod c.q. wegbestemmen geeft wel planschade

3 september 2016

Relatie planschade (6.1 Wro) en regeling schadevergoeding Waterwet (7.14 – 7.16).

3 maart 2013

49 WRO: dubbelbestemming retentiegebied

3 maart 2013

Nadeelcompensatie: NMR Coffeeshop

Categorieën

Type