Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

10 augustus 2023

Erfpachtbepaling: bedoeling partijen

31 maart 2023

Verjaarde planschade niet onder 40e OW

25 februari 2023

Nadeelcompensatie of planschade; hier 5 jaarstermijn planschade niet fataal

7 oktober 2022

Gedoogplicht ex 5.24 Waterwet

7 augustus 2022

Schadeloosstelling onteigening tbv ziekenhuis Doetinchem

20 september 2020

Aanvraag planschade te laat ingediend

Categorieën

Type