Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

5 november 2023

A-G over art. 40e Ow en planschade

31 maart 2023

Verjaarde planschade niet onder 40e OW

27 januari 2023

Onteigening windturbine

26 augustus 2022

Exploitatieschade geen onteigeningsgevolg

18 juni 2022

Onteigening en planschade (art. 40e Ow)

22 mei 2021

Complex 40d Ow, uitstapje 40e Ow en wederbeleggingskosten

26 juli 2019

Exploitatieplan “Exploitatieplan Zuiderloo”: inbrengwaarde, peildatum taxatie en sloopkosten

28 april 2017

Inbrengwaarde “Harnaschpolder Zuid 2014”: de ‘gebruikswaarde”

12 november 2016

Inbrengwaarde: waar blijft artikel 40e OW?

20 december 2014

Onteigeningsvonnis rechtbank Den Haag

31 augustus 2014

Artikel 40e Onteigeningswet

9 februari 2013

Bestemmingsplan: artikel 40c (en 40e) Ow

Categorieën

Type