Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

10 april 2023

Planschade en 40d OW

26 maart 2023

Diverse aspecten inbrengwaarde

7 oktober 2022

Complexafbakening: weiland c.a. en deel kassen – beperkte reconstructie

30 januari 2022

Complex art. 40d Ow woningbouw Terneuzen

23 januari 2022

Debat waardering en complexwaarde

8 januari 2022

Onteigening wegdoeleinden: geen complex en geen BTW

22 mei 2021

Complex 40d Ow, uitstapje 40e Ow en wederbeleggingskosten

23 mei 2020

Exploitatieplan: negatief resultaat en financiële uitvoerbaarheid

30 augustus 2019

Vonnis 28-08/19 Rb Rotterdam inzake complexafbakening

26 juli 2019

Exploitatieplan “Exploitatieplan Zuiderloo”: inbrengwaarde, peildatum taxatie en sloopkosten

21 april 2018

Eliminatieregel, waarderingsmethode, onwinbare bodembestanddelen en complexwaarde

28 april 2017

Inbrengwaarde “Harnaschpolder Zuid 2014”: de ‘gebruikswaarde”

Categorieën

Type