Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

1 april 2024

Eliminatie Tracébesluit: tot hoe ver?

6 januari 2024

Hoe ver gaat eliminatie Tracébesluit?

3 december 2023

Wvg: niet-agrarische meerwaarde A27

29 april 2023

Herstelbesluit inbrengwaarde: peildatum en relatie onteigening

12 februari 2023

Eisen aan taxatie inbrengwaarde

5 februari 2023

Verwachtingswaarde na eliminatie

27 januari 2023

Onteigening windturbine

21 oktober 2022

Onteigening natuur Paterswoldsemeer

4 juli 2022

Eliminatie en verwachtingswaarde

12 februari 2022

Conclusie A-G inzake Hedwigepolder

8 januari 2022

Vonnis onteigening Prov. Drenthe gepubliceerd

2 oktober 2020

Schadeloosstelling onteigening eigenaar en huurder: positie eigenaar

Categorieën

Type