Herstel in natura aantal ramen prostitutie

Planschade

vrijdag, 11 juni 2021

Gemeente “herstelt” 23 ramen terwijl appellant betoogt dat het gaat om 32 ramen.

ABRS: oude bestemmingsplan noemt weliswaar 32 ramen, maar met beperking dat vloeroppervlakte niet uitgebreid mocht worden. Daarom volstaat herstel van de feitelijk aanwezige 23 ramen.

ABRS 09-06/21 inzake Amsterdam (ECLI:NL:RVS:2021:1207)