Bij planschade blijft verwachtingswaarde buiten beschouwing

Planschade

vrijdag, 11 juni 2021

Uit de systematiek van de planschaderegeling volgt dat de verwachtingswaarde van een mogelijke toekomstige herontwikkeling niet bij de taxatie wordt betrokken.

ABRS 08-06/21 Schadeschap Luchthaven Schiphol (ECLI:NL:RVS:2021:1238)

Noot: een opvallend  verschil met onteigeningstaxaties, waar juist verwachtingswaarde vaak aan de orde is.