Rapport gemeenteraad kraakt Amsterdamse erfpacht

Erfpacht

zaterdag, 5 juni 2021

Het Amsterdamse erfpachtstelsel doet niet meer waar het oorspronkelijk voor bedoeld was, het voeren van ruimtelijk beleid en het bekostigen van nieuwe woningen. Het is verworden tot een soort ingewikkelde grondbelasting, en staat nauwelijks meer in dienst van de belangen van de Amsterdammers.

Kritisch

Dat zeggen onderzoekers van bureau Berenschot in een kritisch rapport, in opdracht van de gemeenteraad, over het erfpachtstelsel en de laatste herzieningen die de gemeentepolitiek daarin heeft aangebracht. Sinds 2000 bleef de gemeente stelselwijzigingen doorvoeren, zoals de invoering van een eeuwigdurende erfpacht. Het heeft allemaal geleid tot een ingewikkeld stelsel, waarin de hoeveelheid erfpacht die een bewoner betaalt niet transparant wordt berekend, en waarin tussen bewoners en woningen grote ongelijkheid bestaat.

Binnenlands Bestuur 02-06/21