Art. 38 lid 2 Ow – overname overhoek

Onteigening

zaterdag, 5 juni 2021

Overname overhoeken kleiner dan 1.000 m2.

Rechtbank Gelderland 26-02/20, gepubliceerd 31-05/21 inzake ProRail (ECLI:NL:RBGEL:2020:1320)

Noot: rechtspraak art. 38 OW komt weinig voor. In onderhavige casus voerde ProRail geen verweer tegen overname-eis van de onteigende.