Vonnis schadeloosstelling, bindend advies BTW en belastingschade

Onteigening

vrijdag, 30 april 2021

Nadat deskundigen hun advies hebben uitgebracht hebben partijen overeenstemming bereikt over de aan de onteigende toekomende schadeloosstelling. Verder is overeengekomen dat partijen een bindend advies zullen vragen over door de onteigende verschuldigde BTW over de schadeloosstelling en over eventuele belastingschade.

De rechtbank veroordeelt de onteigenaar tot betaling van de (BTW-)belastingschade die voortkomt uit het bindend advies.

Rechtbank Gelderland 28-04/21 (nog niet gepubliceerd).

Noot: René van Hoogmoed was één van de rechtbankdeskundigen; in het advies van die deskundigen was (wel) een post voor als gevolg van de onteigening verschuldigde BTW opgenomen.