Vooral kleinere investeerder koopt koopwoningen op

zaterdag, 20 februari 2021

Er zijn steeds meer particuliere investeerders op de woningmarkt die huizen kopen om te verhuren. Daarnaast verkopen deze investeerders ook: ze verkopen 20% van hun woningen aan kopers die gaan wonen in de woning. Daardoor komen er dus ook weer koopwoningen bij op de markt. Maar particuliere investeerders verkopen vooral aan elkaar.

Onder particuliere verhuurders verstaat het Kadaster:

Alle particulieren (natuurlijke personen) die langer dan 1 jaar, 2 of meer woningen bezitten en niet in deze woning wonen.

Alle bedrijven (niet-natuurlijke personen) die woningen bezitten.

Woningcorporaties vallen niet onder de particuliere verhuurders.

Kadaster 11-02/21