Verzoek handhaving

Ruimtelijke Ordening

zaterdag, 20 februari 2021

In de uitspraak van 25 september 2019 heeft de Afdeling overwogen dat de stacaravans op de gronden met de dubbelbestemming “Waterstaatdoeleinden” in strijd zijn met het bestemmingsplan, dat er ten tijde van het besluit van 27 september 2018 geen concreet zicht op legalisatie van de stacaravans bestond en dat het college onvoldoende heeft gemotiveerd dat in dit geval bijzondere omstandigheden bestaan op grond waarvan kon worden afgezien van handhaving. De Afdeling heeft verder overwogen dat het college een nieuw besluit op bezwaar moet nemen met inachtneming van de uitspraak van de Afdeling.

In nieuw besluit overweegt gemeente dat er (inmiddels) zicht is op legalisatie, maar dat wordt bestreden door Landgoed Windesheim, dat om handhaving van het bestemmingsplan verzocht heeft.

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, bijvoorbeeld onder 3.1 van de uitspraak van 15 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2735, is voor concreet zicht op legalisatie van met het bestemmingsplan strijdig gebruik niet voldoende dat bij het bevoegd gezag bereidheid bestaat om mee te werken aan verlening van een omgevingsvergunning voor dat gebruik. Er moet ten minste al een begin zijn gemaakt met de voor verlening van die vergunning vereiste procedure, hetgeen niet mogelijk is zonder een aanvraag. Die aanvraag is onvoldoende toegelicht en daarmee niet-ontvankelijk. Aldus is legalisering niet mogelijk. Gemeente moet alsnog een gemotiveerd besluit nemen over (niet) handhaven.

ABRS 17-02/21 inzake Heerde (ECLI:NL:RVS:2021:324)