Wvg contra discriminatieverbod

Wet voorkeursrecht gemeenten

zaterdag, 13 februari 2021

Van strijd met het discriminatieverbod is de rechtbank evenmin gebleken nu verweerder gemotiveerd heeft weergegeven dat er geen voorkeursrechten zijn gevestigd op gronden van eigenaren die bereid waren met de gemeente mee te denken of in gesprek te gaan. Ten tijde van het vestigen van het voorkeursrecht wensten eisers niet in gesprek te gaan met verweerder. Dat zij zich nadien bij brief van 11 juli 2019 bereid hebben verklaard de gronden aan de gemeente over te dragen, maakt dat niet anders.

Rechtbank Overijssel 11-02/21 inzake Borne (ECLI:NL:RBOVE:2021:600)

Noot: dat andere grondeigenaren bereid waren om met gemeente “in gesprek te gaan” lijkt een vage grondslag om op de percelen van die grondeigenaren geen voorkeursrecht te vestigen. De bereidheid om in gesprek te gaan wil immers niet zeggen dat er niet aan derden verkocht zou kunnen worden.