Oude arresten in de hedendaagse onteigeningspraktijk

Onteigening

vrijdag, 20 maart 2020

Nu het Coronavirus het maatschappelijk leven nagenoeg stillegt, is het een goed moment om de invloed van oude(re) arresten op de hedendaagse onteigeningspraktijk te “behandelen”. Wij zijn voornemens om dat ook de komende weken te doen.

Amersfoort / Van de Wolfshaar; omvang vrijkomend kapitaal na fiscale afrekening

HR 14-07/2000, NJO 2000 nummer 9 met noot P.C.E. van Wijmen.

Van de Wolfshaar heeft drie bouwkavels bewust buiten de onteigening willen laten. De opbrengst daarvan diende hij te benutten voor de financiering van vervangend bedrijf. Maar over die opbrengst moest wel fiscaal afgerekend worden.

HR: Bij het vaststellen hoeveel eigen vermogen ter beschikking is voor de herinvestering kan men niet voorbij zien aan de belastingdruk op de verkoopopbrengsten.

Praktijk: gedeeltelijke liquidatie van een bedrijf, waarvan een schuur in onteigening betrokken was. Over de werkelijke waarde van die schuur moest de onteigende boekwinst afrekenen en aldus resteerde minder (rente) vrijkomend kapitaal dat in mindering op inkomensschade gebracht kan worden.