Huur bedrijfsruimte. Wanprestatie betaling

Bijzondere taxaties Huur

zaterdag, 24 augustus 2019

Vordering tot ontbinding en ontruiming wegens jarenlange herhaalde betalingsachterstanden. Inmiddels volledig bij met huurbetaling. Toepassing tenzij-clausule. Vordering voorwaardelijk toegewezen voor het geval de komende twee jaar niet stipt aan verplichtingen wordt voldaan. Gelet op betalingsgedrag geen reden voor matiging contractuele boete.

Gerechtshof Amsterdam 20-08/19 (ECLI:NL:GHAMS:2019:3075)