Notitie aandachtspunten administratieve onteigening RWS

Onteigening

zaterdag, 9 februari 2013

Op 12 december 2012 heeft Rijkswaterstaat aan betrokken partijen een Notitie d.d. 12/12/2012 toegezonden met aandachtspunten en aanbevelingen voor het kunnen starten van de administratieve onteigeningsprocedures.

De notitie is op 14 januari 2014 geüpdate met onderwerpen als minnelijk overleg, compensatie, zelfrealisatie. Zie notitie CDR (RWS) van 14 januari 2014.