Second opinion Nadeelcompensatie: vereiste zorgvuldigheid

Bijzondere taxaties Nadeelcompensatie

vrijdag, 24 januari 2020

De SAOZ heeft naar het oordeel van de Afdeling wel onzorgvuldig gehandeld door HeadMac niet te betrekken bij de totstandkoming van haar advies (lees: second oppinion). Gelet op de grote financiële gevolgen die het volgen door het college van het advies van de SAOZ voor HeadMac mee zou kunnen brengen, had het college wegens die onzorgvuldigheid alvorens op de aanvraag te beslissen Headmac in de gelegenheid moeten stellen eerst een zienswijze daarop uit te brengen. Dit is een wezenlijk recht, dat HeadMac ten onrechte is ontnomen. De rechtbank had het aan het primaire besluit klevende gebrek niet mogen passeren met toepassing van artikel 6:22 van de Awb.

ABRS 22-01/20 inzake G.S. Noord-Holland (ECLI:NL:RVS:2020:179)

Noot: ad voorzienbaarheid ingeval van meerdere alternatieve wegen tracés

Bij het bepalen van de voorzienbaarheid van de schade komt geen betekenis toe aan de grootte van de ten tijde van de beslissing tot investering bestaande kans dat de schade niet zou ontstaan (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582). Onderscheidend hiervan: uitspraken ABRS van 30 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3638 en ECLI:NL:RVS:2019:3639; Gaasperdammerweg.