Maatstaf waardedaling woning

Bijzondere taxaties Nadeelcompensatie

zaterdag, 7 december 2019

  1. De Afdeling heeft in de uitspraak van 10 november 2010 gewezen op de op onderzoek gebaseerde en in de jurisprudentie aanvaarde maatstaf dat 1 Ke geluidbelasting leidt tot 1% waardedaling van een woning voor de vaststelling van de aan geluid toe te rekenen waardevermindering. In dit geval bedraagt de toename van de geluidbelasting als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Schiphol-West en omgeving 8 Ke, van 45 Ke onder het vierbanenstelsel naar 53 Ke onder het vijfbanenstelsel. Dat heeft geleid tot toekenning van € 28.000,00 (8% van € 350.000,00, de waarde van de woning voor de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Schiphol en omgeving).
  2. In beginsel valt niet in te zien waarom eigenaren van slecht of niet geïsoleerde woningen meer aanspraak op nadeelcompensatie kunnen maken dan eigenaren van beter geïsoleerde woningen in dezelfde geluidzone door van een andere maatstaf uit te gaan dan die van 1% per 1 Ke. Het is een keuze van een eigenaar van een woning al dan niet een eigen bijdrage te leveren zodat een woning wel in aanmerking kwam voor een geluidisolatieprogramma. In dit geval ziet de Afdeling echter aanleiding voor het oordeel dat de besliscommissie niet onverkort toepassing kon geven aan de maatstaf 1% per 1 Ke.
  3. Ter zitting heeft de besliscommissie desgevraagd verklaard dat er geen andere gevallen bekend zijn waarin een relatief hoge eigen bijdrage van € 68.000,00 voor aanpassing van de constructie van de woning werd verlangd om in aanmerking te komen voor isolatie van de woning. De besliscommissie heeft toegelicht dat in andere gevallen ten hoogste een aanzienlijk lagere bijdrage van € 30.000,00 is verlangd. Onder die omstandigheden kunnen de gevolgen van het niet-isoleren van de woning, het ontstaan van een relatief hogere waardedaling door grotere geluidoverlast, redelijkerwijs niet geheel voor rekening van [appellant sub 2] blijven.

ABRS 04-12/19 inzake schadeschap Schiphol (ECLI:NL:RVS:2019:4075)