Viskwekerij: huur of pacht?

Bijzondere taxaties Pacht

vrijdag, 29 november 2019

Of bij een viskwekerij als hier aan de orde sprake kan zijn van een pachtovereenkomst, is een lastige (rechts)vraag. In elk geval is niet evident (‘klaarblijkelijk’) sprake van pacht. Dat laatste nu is essentieel voor de hier gevoerde procedure.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,  19-11/19 inzake Twentevis Visverkoop Azelo (ECLI:NL:GHARL:2019:9913)