Voorzienbaarheid bij planschade

Planschade

zondag, 6 oktober 2019

Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de Kadernotitie als een concreet beleidsvoornemen kan worden aangemerkt. Nu daarin de locatie Moorland, waar Slingerbos en De Kruik onderdeel van zijn, als potentiƫle woningbouwlocatie is aangemerkt, had een redelijk denkend en handelend koper er vanaf dat moment (1993) rekening mee moeten houden dat in dat gebied woningen zouden worden gerealiseerd. Dat nog niet vaststond dat dit zou gebeuren, maakt niet dat geen voorzienbaarheid kan worden tegengeworpen, nu, zoals hiervoor onder 6.1 is weergegeven, een ontwikkeling voorzienbaar is als de mogelijkheid van die ontwikkeling zodanig kenbaar was dat hier ten tijde van de aankoop rekening mee had kunnen worden gehouden. Dat is, gelet op de inhoud van de Kadernotitie, het geval.

ABRS 02-10/19 inzake Oirschot (ECLI:NL:RVS:2019:3312)