Verzoek nadeelcompensatie verkeersregeling Volendam

Bijzondere taxaties Nadeelcompensatie

maandag, 12 augustus 2019

Causaal verband tussen de verkeersregeling en de omzetdalingen van hotel-restaurant is onvoldoende aangetoond. Geen concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid advies SAOZ.

Eiseres 1 heeft, hoewel zij daarvoor ruimschoots de gelegenheid heeft gehad, geen concrete onderbouwing gegeven.

Rechtbank Noord-Holland, 26-07/19 – gepubliceerd 06-08/19 (ECLI:NL:RBNHO:2019:6444)