Vernieuwde notitie grondbeleid gepubliceerd

Taxaties algemeen

maandag, 12 augustus 2019

De commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) heeft de notitie grondbeleid geschreven. Deze is een samenvoeging en actualisering van de vier eerdere notities over grondexploitatie, faciliterend grondbeleid, nadere uitleg tussentijds winst nemen en voorbeeld verwerken onderhanden werk.

VNG-nieuws 09-08/19