Overheidsaansprakelijkheid/uitsluiting aansprakelijkheid

Bijzondere taxaties Onrechtmatige (overheids)daad

maandag, 12 augustus 2019

Een projectontwikkelaar heeft al jarenlang plannen om een grootschalige overdekte permanente markt te realiseren. Zowel de provincie als de gemeente hebben hun planologische medewerking toegezegd. De vaststellingsbesluiten ter zake van het gewijzigde bestemmingsplan c.q. de aan de projectontwikkelaar verleende omgevingsvergunning zijn tot twee keer toe door de ABRvS vernietigd in het kader van door derden aanhangig gemaakte bezwaar- en beroepsprocedures. De projectontwikkelaar stelt de gemeente nu aansprakelijk voor de door haar geleden vertragingsschade vanaf 2015.

De rechtbank komt niet aan de beoordeling van de zogenaamde besluitenaansprakelijkheid toe, vanwege een geslaagd beroep op de exoneratie in de anterieure overeenkomst. Ook los daarvan is niet van onrechtmatig handelen (bestaande uit structureel vertragend optreden) gebleken.

Rechtbank Noord-Nederland 31-07/19 – gepubliceerd 07-08/19 inzake gemeente  Oldambt (ECLI:NL:RBNNE:2019:3375)

Noot: voor overheidsaansprakelijkheid zie ook O&A 19.2:

  • HR 15-03/19; ECLI:NL:HR:2019:354 inz. provincie Zuid-Holland.
  • HR 15-03/19: ECLI:NL:HR:2019:1320 inz. gemeente Den Haag