Toename geluidhinder: niet enkel de woning relevant, maar ook de tuin

Planschade

vrijdag, 5 juli 2019

In het advies van de schadecommissie is onderkend dat de planologische verlaging van de hoogte van geluidschermen met zich brengt dat de geluidbelasting in de nieuwe situatie zal toenemen en dat dit voor [appellant] een planologische verslechtering is. Dat daarbij slechts is verwezen naar de geluidbelasting op de gevel van de woning op de begane grond, maar niet naar de buitenshuis en in de tuin voorkomende geluidoverlast, betekent dat niet inzichtelijk is of met die overlast rekening is gehouden in de planvergelijking en de schadetaxatie.

De minister heeft ter zitting van de Afdeling uiteengezet dat de geluidbelasting op de gevel van de woning ter hoogte van de eerste bouwlaag van de woning hoger is dan ter hoogte van de begane grond en dat de geluidbelasting op de gevel ter hoogte van de eerste bouwlaag van de woning representatief is voor de geluidbelasting in de tuin. Omdat de geluidbelasting op de eerste bouwlaag niet is vastgesteld, kan deze uiteenzetting de minister niet baten.

Het betoog slaagt in zoverre.

ABRS 03-07/19 inzake minister I&W A73 (ECLI:NL:RVS:2019:2182)