Pachtwet: 10-jaarstermijn voor verrekening meerwaarde

Bijzondere taxaties Pacht

zondag, 21 april 2019

Niet komen vast te staan dat pachter land heeft vervreemd binnen 10 jaar na toepassing voorkeursrecht (art. 7:384 BW), nu de levering van het land bij notariële akte van kavelruil heeft plaatsgevonden. Op die datum heeft pachter de gronden pas verkregen.

Rechtbank Noord-Holland 17-04/19 (ECLI:NL:RBNHO:2019:2964)