Tegemoetkoming planschade in natura

Planschade

zondag, 14 april 2019

Weliswaar stelde het college zich in de procedure over het bestemmingsplan “Buitengebied herziening 2014” op het standpunt dat op het oostelijk deel van het bedrijventerrein van [appellant] een verhoging van de voor bedrijfsactiviteiten geldende maximale milieucategorie van 3.1 naar 3.2 niet mogelijk was, maar dat betekent niet dat het college nu geen ander standpunt kan innemen. Het college heeft ter zitting toegelicht dat de maximale milieucategorie 3.1 destijds in voormeld bestemmingsplan is opgenomen op verzoek van de provincie, maar dat de provincie nu geen bezwaar heeft tegen de maximale milieucategorie 3.2.

ABRS 10-04/19 inzake Maasdriel (ECLI:NL:RVS:2019:1144)

Noot: gemeente komt terug op eerder standpunt dat zwaardere milieu categorie niet mogelijk was. Door deze “move” is schadevergoeding in natura mogelijk geworden.