Nadeelcompensatie: consequenties van een alternatief ex aequo et bono gewogen

Bijzondere taxaties Nadeelcompensatie

zondag, 14 april 2019

Rederij Rembrandt betoogt verder dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de burgemeester zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de kosten voor het aanpassen van het GPS-systeem niet voor vergoeding in aanmerking komen. Indien de burgemeester van oordeel is dat zij gebruik had kunnen maken van de alternatieve route, dan dienen ook de kosten te worden vergoed die gemaakt moeten worden om die route te kunnen varen.

7.1.    Dit betoog slaagt. Zoals hiervoor onder 6.1 is overwogen heeft de burgemeester als uitgangspunt mogen nemen dat Rederij Rembrandt 50% van haar gemiddelde omzet had kunnen genereren indien zij gebruik had gemaakt van de alternatieve route. Rederij Rembrandt heeft onweersproken gesteld dat om deze omzet te kunnen genereren, het GPS-gestuurde spraakprogramma van de rondvaartboot moet worden aangepast. De kosten voor het aanpassen van dit GPS-systeem komen in het kader van onderhavig verzoek om nadeelcompensatie dus voor vergoeding in aanmerking. De Afdeling ziet, gelet op de door Rederij Rembrandt ingediende verzoeken om compensatie van nadeel als gevolg van de in de jaren 2014 tot en met 2018 verleende evenementenvergunningen voor dezelfde evenementen, aanleiding het geschil op dit punt definitief te beslechten. Rederij Rembrandt heeft in hoger beroep een offerte van Smart Tour Systems B.V. overgelegd. Volgens die offerte bedragen de kosten voor het aanpassen van het GPS-systeem € 7.496,37. De aanpassing van het GPS-systeem is een eenmalige investering die in het algemeen in vijf jaren wordt afgeschreven. De Afdeling stelt, ex aequo et bono, de vergoeding voor het aanpassen van het GPS-systeem voor onderhavig verzoek om nadeelcompensatie vast op een bedrag van afgerond € 1.500,00.

ABRS 10-04/19 inzake Leiden (ECLI:NL:RVS:2019:1131)