Vonnis onteigening 06-03/19 Rb Rotterdam (niet gepubliceerd)

Onteigening

zaterdag, 9 maart 2019

Ruwe bouwgrond bedrijventerrein + waarde bedrijfswoning:

  • Geen vergoeding wederbeleggingskosten: geen duurzame belegging.
  • Kosten juridische deskundige: aantal te vergoeden uren op de voet van art. 50 Ow gematigd.
  • Rente 1,5% over vastgestelde schadeloosstelling -/- betaald voorschot vanaf datum inschrijving vonnis tot aan datum vonnis.