Rechtbank wijkt sterk af van deskundigenadvies: Hoge Raad acht vonnis voldoende gemotiveerd

Onteigening

zaterdag, 9 maart 2019

Onteigeningsrecht. Vaststelling schadeloosstelling. Deel van een hotelcomplex, bestaande uit ‘ruigte en grasland’ onteigend. Deskundigen hebben de totale waarde van het complex berekend en de waarde van de verschillende categorieën daarbinnen. Rechtbank wijkt af van het deskundigenadvies. Klachten van de onteigende over de waarderingsmaatstaf bij diverse categorieën grond. Motivering bij afwijking van het deskundigenadvies.

Let wel: deskundigen adviseerden in tweede instantie, op basis van hogere omzetcijfers, een beduidend hogere marktwaarde dan in eerste instantie en daarmee een hogere marktwaarde (via een staffelmethode) voor “het onteigende”. De rechtbank gaat wel uit van die hogere marktwaarde maar rekent die veel zwaardere toe aan “het bebouwde erf” en dus minder aan “het onteigende”. de HR acht dit vonnis voldoende gemotiveerd.

HR 08-03/19 inzake prov. Overijssel/HCR Zwolle – Van der Valk (ECLI:NL:HR:2019:315)

Noot: eerder vermeldde Hoogstate op de website

Rechtbank Overijssel 08-11/17 inzake provincie Overijssel / HCR Zwolle – Van der Valk (ECLI:NL:RBOVE:2017:4540)

Onteigening van percelen grond van horecabedrijf. Schadeloosstelling voor het onteigende op basis van een residuele grondwaardeberekening, waarbij rechtbank met en staffelmethode (sterk) afwijkt van deskundigenadvies. Overblijvende biedt voldoende ruimte voor het realiseren van de vergunde uitbreiding van het parkeerterrein zodat zich geen waardevermindering van het overblijvende voordoet. Beperking van de vergoeding van de kosten van juridische en deskundige bijstand.

Voor wat betreft grondwaarde komen deskundigen via een (soort) staffelmethode tot de werkelijke waarde van het onteigende. De Rechtbank neemt de aldus getaxeerde totaalwaarde van deskundigen over, maar voegt een extra staffel toe en maakt een andere verdeling van de waarden over de onderscheiden staffels en komt aldus 25% lager dan de deskundigen