Procedure bestemmingsplan: invloed van mogelijke onteigening?

Onteigening Ruimtelijke Ordening

zaterdag, 2 maart 2019

Anders dan [appellante B] kennelijk veronderstelt, betekent het feit dat er geen overeenstemming is over de aankoop van haar percelen niet dat de uitvoering van het plan niet mogelijk is. De provincie is immers bereid de gronden desnoods te onteigenen. De rechtmatigheid van de eventuele onteigening staat in deze procedure niet ter beoordeling. Het aangevoerde leidt dan ook niet tot de conclusie dat de raad op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat het plan niet kan worden uitgevoerd binnen de planperiode.

ABRS 27-02/19 inzake Hoeksche Waard (ECLI:NL:RVS:2019:643)

Noot: een niet verrassende uitspraak, maar naar het lijkt wel voor appellant.