Waardering woning en normaal maatschappelijk risico

Planschade

donderdag, 7 februari 2019

Uitgaande van de in het StAB-rapport getaxeerde waarde van de woning van [appellanten] op € 400.000, valt een waardevermindering van € 20.000 binnen het normaal maatschappelijk risico van 5%. Het betoog van [appellanten] dat hun woning met € 400.000,- te laag is getaxeerd kan, als dit betoog zou slagen, niet leiden tot een ander oordeel. Ook als wordt uitgegaan van een hogere waarde van hun woning, blijft het normaal maatschappelijk risico 5% en blijft de waardevermindering die dan naar rato hoger zou uitvallen, daarbinnen.

ABRS 06-02/19 inzake Goes (ECLI:NL:RVS:2019:337)

Noot: deze redenering van de Afdeling is (te) kort door de bocht. Niet ondenkbaar is immers dat een duurdere woning procentueel meer of minder in waarde daalt door een nadelige planologische wijziging.