Maximale invulling van het nieuwe planologisch regime

Planschade

donderdag, 7 februari 2019

De Afdeling overweegt dat zolang in de planvoorschriften van het inpassingsplan de maximale hoogte van de dijk niet is geregeld, en feitelijk en technisch een hogere dijk kan worden aangelegd, de minister zich niet op het standpunt heeft kunnen stellen dat de aanleg van een hogere dijk dan 4,5 meter met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten.

ABRS 06-02/19 inzake Ministerie van I&M (ECLI:NL:RVS:2019:343)