Geen geluidsopname van zitting maken

Taxaties algemeen

vrijdag, 28 december 2018

[verzoeker] heeft de kantonrechter aan het begin van de zitting gewraakt, omdat de kantonrechter hem niet toestond een geluidsopname te maken van de zitting.

[verzoeker] heeft geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit volgt dat in de Beslissing wrakingskamer: beslissing van mr. Bosch, die in feite een ordemaatregel betreft, partijdigheid van mr. Bosch tegen [verzoeker] besloten ligt of objectief gerechtvaardigde vrees daarvoor.

Rechtbank Overijssel 12-12/18 (ECLI:NL:RBOVE:2018:4980)

Noot: een aspect dat ook wel aan de orde komt in procedures driedeskundigentaxatie, bindend advies, arbitrage. Verbieden om geluidsopname te maken is één, maar hoe voorkom je dat er heimelijk wordt opgenomen? De medewerkers van Hoogstate treden, vanwege de combinatie van juridische en taxatie kennis, regelmatig op als voorzitter in geschillenbeslechting. Daarbij komen procedurele aspecten met enige regelmaat aan de orde.