Datum neerleggen deskundigenrapport onteigeningsprocedure

Onteigening

vrijdag, 28 december 2018

Onderdeel 3 klaagt dat de rechtbank ten onrechte heeft verzuimd een datum vast te stellen waarop het deskundigenrapport neergelegd moet worden (art. 54j lid 2 Ow). Deze klacht kan wegens gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. [eisers] kunnen de rechtbank in het vervolg van de procedure verzoeken alsnog een datum vast te stellen waarop het deskundigenrapport neergelegd zal moeten worden.

HR 21-12/18 inzake Pijnacker-Nootdorp (ECLI:NL:HR:2018:2380)