Wijziging grondslag voor afwijzing verzoek om planschade

Planschade

vrijdag, 30 november 2018

Afwijzing verzoek om planschadevergoeding was aanvankelijk gebaseerd op passieve risico aanvaarding aan de zijde van aanvrager. Rechtbank volgde die grondslag niet. Vervolgens stelde het college in hoger beroep onder meer dat de schade niet was veroorzaakt door het bestemmingsplan maar aan een daaraan voorafgaande provinciale verordening. De Afdeling verwerpt deze wijziging van de grondslag.

ABRS 28-11/18 inzake Mill en Sint Hubert (ECLI:NL:RVS:2018:3901).

De Afdeling stelt voorop dat het in dit geval gaat om een nader besluit na vernietiging door de rechtbank van het eerdere besluit op bezwaar. De bezwaarprocedure strekt op zich tot een volledige heroverweging door het bestuursorgaan van een eerder genomen besluit. In dit geval heeft het college bij het nieuw te nemen besluit een geheel nieuwe grondslag voor de afwijzing van een tegemoetkoming in planschade opgevoerd. Het college was er als gevolg van de rechtbankuitspraak evenwel toe gehouden opnieuw te beslissen op het door [wederpartij] gemaakte bezwaar met inachtneming van die uitspraak. 

Noot: een deugdelijk besluit kan essentieel zijn voor de uiteindelijk te betalen vergoeding.